U bent hier

Invalpool Vakdocenten Kunstonderwijs

Is een van je leerkrachten ziek / verkouden / in afwachting van een Corona testuitslag? De Vloer biedt de oplossing! Stuur klassen niet naar huis, maar bied ze een alternatief programma aan op maat.

Waar loopt directie/team basisonderwijs op dit moment tegenaan?
Er zijn te weinig invallers in het onderwijs. In deze (Corona-)tijd blijf je als leerkracht thuis met een snotneus. Los van de serieuze griepgolf waarmee een school altijd al te maken krijgt, is de vraag naar invallers nu nog veel groter. Hoe kun je als directie / team voorkomen dat je klas geen onderwijs krijgt?

De oplossing
Er zijn 3 mogelijkheden:

1 = Kort maar Krachtig
2 = Lang en Leuk
3= Op maat

1) Kort maar Krachtig
Heb je een invaller nodig voor (max.) 1 lesdag?
Kies dan voor ‘Kort maar Krachtig’. De kunstvakdocent van De Vloer komt in de klas waar de
leerkracht afwezig is met een eendaags kunst & cultuurprogramma. Op deze dag vervallen
de lessen taal, rekenen, wereldorientatie etc.

2) Lang en Leuk
Heb je een invaller nodig voor meerdere dagen / meerdere klassen?
We werken hierbij met een roulatie systeem. 1 Leerkracht van de school verzorgt
instructielessen van 2 verschillende groepen (de eigen groep en de groep waarvan de
leerkracht ziek is).
De invaller van De Vloer komt tegelijkertijd en biedt een kunst & cultuuraanbod aan de
andere groep. De leerkracht en de kunstvakdocent van De Vloer wisselen na een bepaalde
tijd van groep.
Dit roulatiesysteem duurt 2 tot 5 dagen, het resultaat van het kunst & cultuurproject wordt
uiteindelijk online gepresenteerd / gedeeld met ouders en andere klassen.

3) Op maat
Heb je meer invallers nodig of wil je een andere, structurele of periodieke invulling?
We bieden het hele jaar door lessen en projecten, van eenmalige workshops tot
verdiepende, langere kunsttrajecten of kunstweken, waaronder ook inval met een of
meerdere vakdocenten, in alle leeftijdsgroepen en thema’s op maat.

Voordelen van deze invalpool:
1) De leerlingen krijgen les.
2) De leerlingen worden niet naar huis gestuurd, zodat ouders geen vrij hoeven te nemen of
oppas moeten regelen.
3) Leerlingen lopen geen achterstand op, op het gebied van de basisvakken Taal, Rekenen,
Wereldorientatie (geldt bij nr.2 Lang & Leuk).
4) De lessen worden op maat aangeboden, d.w.z. : in overleg met de school en hun
lesprogramma. Rekening houdend met leeftijd/doelgroep/niveau en evt. thema.
5) De leerlingen kunnen een verdiepingsslag maken in het Kunst & Cultuuraanbod van De Vloer
en intensieve ervaring opdoen met podiumkunst.
6) De basisvakken Lichamelijke opvoeding en Kunstzinnige Orientatie kunnen in ons Kunst &
Cultuuraanbod goed tegelijk behandeld worden.
7) Het is anders, het is creatief, het is leuk!
8) De Matchingsregeling is van toepassing waardoor inval van een kunstvakdocent naast
inhoudelijk en organisatorisch, zich ook financieel loont.

Competenties
In het Kunst & Cultuuraanbod van De Vloer zitten de competenties van het basisonderwijs verwerkt:
nr 34, 35, 54, 55, 57, 58.
Alle kunstlessen/-trajecten kunnen daarbij prima worden verweven met het dan aangeboden
lesprogramma. Hierdoor kan middels het kunstvak verdere verdieping worden geboden op het
lopende thema/vakgebied.

Welke vakgebieden worden aangeboden
Ieder van de vakgebieden dans/theater/musical/muziektheater/muziek biedt vele specialismen.
Denk hierbij bv binnen het theatervak aan improvisatie, stage-fighting, mime, tekstinterpretatie of
creatief schrijven. Afhankelijk van de keuze van de school nemen we de leerling mee in een creatief
process, dat zowel mentaal als fysiek uitdagingen biedt.

Taal en Rekendans
Voor de groepen 1 t/m 3 is er de methode Taal- en Rekendans. Deze methode sluit aan op de taal en
rekenmethode van de school en brengt verdieping en versterking van het taal- en rekenonderwijs,
met als opbrengst gemiddeld hogere leerresultaten. Deze methode zetten we in voor langere
trajecten aangezien (wetenschappelijk) is bewezen dat Taal- en Rekendans het meest effectief is als
het repeterend en regelmatig wordt aangeboden.

Wat kost het?

1. Kort maar krachtig kost €60,00 per uur / per invaller.
Dit is incl. voorbereiding en materialen.
De kunstvakdocent van De Vloer komt 1 lesdag bij 1 groep.

2. Lang en Leuk kost €55,00 per uur / per invaller.
Dit is incl. voorbereiding en materialen.
De invaller van De Vloer komt minimaal 2 lesdagen bij 1 groep.

3. Een 3e optie is een roulatie systeem met meer dan 2 klassen /
leerkrachten of een combinatie van bovenstaande. Kosten: €55,00 per uur.

Wanneer je op zoek bent naar een invaller voor een los uur / twee uur komen we natuurlijk ook graag, maar in dat geval neem je een (op-
maat) workshop bij De Vloer af.

TIP: De Matchingsregeling van Rozet Onderwijs / Kunstbdrijf Arnhem
Omdat we kunst- en cultuurlessen aanbieden, is het mogelijk om de (inval-)lessen aan te bieden als reguliere kunstprojecten waarvoor een (externe) vakleerkracht wordt ingehuurd. In dat geval is het mogelijk om van (een deel van) de Matchingsregeling gebruik te maken. Dit houdt meestal in dat de helft van de gemaakte kosten worden betaald door Kunstbedrijf Arnhem in het kader van het toegankelijk maken van kunst en cultuurlessen.

Overwegingen voor komende jaren
De meeste scholen kiezen voor een wekelijkse / dagelijkse inplanning van lessen. Deze werkwijze heeft door het repeterende karakter voordelen. Het is echter ook mogelijk om bepaalde vakken in een korter tijdsbestek (bv de herfst-/ wintermaanden), intensiever aan te bieden. Dit biedt voor de school veel mogelijkheden. Er is in deze maanden met veel ziekteverzuim juist ruimte om kunsteducatie meer en intensiever aan te bieden binnen de school. Behalve als invaller, kan de inzet ook worden gebruikt om de werkdruk te verminderen. Door een vakdocent als (tijdelijke) invaller in de jaarplanning op te nemen is er op voorhand al extra capaciteit op momenten dat het wellicht nodig is en kan er in de andere maanden van het schooljaar de nadruk worden gelegd op andere vakken of buitenactiviteiten. Zo wordt van de nood een deugd
gemaakt en krijgen kinderen op een positieve, seizoensgebonden manier (kunst)educatie. Indien u interesse heeft in een dergelijke jaarplanning, dan kijken we graag mee en bieden mogelijkheden op maat voor komende schooljaren.

Meer informatie
Meer weten over de mogelijkheden en kosten? Neem contact op met De Vloer / Sofie Noij – Twaalfhoven via
info@devloer.nu of 026 -737 04 28 / 06 - 82 68 41 51.